کارآفرینی در زمان جنگ

در زمان کنونی که کشور ایران درگیر تحریم های بیشمار، شرایط فشار حداکثری اقتصادی و محدودیت های فراوان در واردات و صادرات هست. بسیاری از کارآفرینان در این حالت دنبال راهکاری برای گشایش هستند. راهکارهایی که بتواند توسعه پایدار کسب و کار آنان را تضمین کند.
پادکست کارآفرینی در زمان جنگ

زن

وقتی خدا زن را آفرید تا دیر وقت روز ششم کار می‌کرد. یکی از فرشتگان نزد خدا آمد و عرض کرد :چرا این همه زمان صرف این مخلوق می‌کنی؟! خداوند جواب داد : از تمام خصوصیاتی که می‌خواهم در او بکار ببرم اطلاع دارید؟
پادکست زن

راز زندگی

بعضی از رفتارها هست که نباید از آنها گذشت. و مهم نیست دیگران چه می‌گویند. این رفتارها باید و باید در زندگی ما باقی بماند. روزی که آنها را کنار بگذاریم زندگی خود را به پایان برده‌ایم. از تعقیب رویاهایمان دست برنداریم اگر همه گفتند این رویاها دست نیافتی هستند.
پادکست راز زندگی

هدیه

بعضی از تمرین‌ها بسیار ساده هستند اما اثر بزرگی در زندگی شما می‌گذارند. برای کسانی که دوستشان دارید بدون مناسبت یک هدیه تهیه کنید. به یاد داشته باشید هر زمان هدیه شما همراه با توجه باشه، ارزش آن چندین برابر هست.
پادکست هدیه

رکود بازار

امروزه بسیار رکود بازار یا بحران اقتصادی را می‌شنویم و این موضوع بر روی تصمیمات و فعالیت‌های ما تاثیر مستقیم دارد. در این پادکست نکات ساده و کاربردی در این زمینه خدمت شما بیان می‌شود. با ما همراه باشید.
پادکست رکود بازار