مرتضی محمدی نژاد در یزد به سخنرانی می پردازد

احترام به خود

مرتضی محمدی نژاد در آخرین مقاله خود به اصول آداب اجتماعی پرداخته. یک انسان فرهیخته همیشه اصول مشخصی را رعایت می کند. برای دانستن این اصول ادامه مقاله را مطالعه کنید.

مقاله مرتضی محمدی نژاد درباره ضرورت داشتن هدف

چرا داشتن هدف امری ضروری هست؟

به یاد داشته باشیم که اهداف نانوشته، آرزویی بیش نیست. کسی که هدف ندارد، مانند شخصی است که در بیابان, دایره وار به دور یک نقطه می چرخد. این شخص هیچ وقت از بیابان خارج نمی شود. و اگر کسی به او کمک نکند، از تشنگی و گرسنگی می میرد.

مرتضی محمدی نژاد در حال سخنرانی

چرا از انجام کارهایمان عقب می‌مانیم؟

در زندگي روزمره ما موقعيت هايي به وجود مي آيد كه بر سر دو راهي تصميم گيري ميمانيم. مثل وقتي كه به مشتري وقت تحويل پروژه اي را براي هفته آينده داده ايم و ميدانيم اگر بي وقفه كار نكنيم، پروژه را به موقع تحويل نخواهيم داد. اما باز هم براي آخر هفته با دوستانمان برنامه ميريزيم

وقت شناسی

چگونه وقت شناس باشیم؟

دوستی تعریف می کرد که در یک کشور غربی برای تولد بچه اش جشن گرفته بود. مهمانان خارجی را ساعت دوازده تا دو بعد از ظهر دعوت کرده بود. و از ایرانی ها برای ساعات هفت تا نه شب دعوت به عمل آورده بود.

  • 1
  • 2