مرتضی محمدی نژاد و مقاله اهمیت نظم کودکان

منظم بودن را به کودکانمان بیاموزیم

خیلی از ما از شلختگی فرزندانمان شکایت می کنیم. در حالی که آن ها محصولات ما هستند. اگر وقتی به خانه می آییم، کت خودمان را روی دسته مبل رها کنیم، کودکمان، حتی در سنین پائین، این رفتار را به خاطر می سپارد. ممکن است که نیم ساعت بعد کت را به جالباسی منتقل کنیم. ولی کودکمان شلختگی را آموخته است

پس برای این که کودکان منظمی داشته باشیم، باید خودمان منظم باشیم.

در صورت منظم بودن خودمان، راه کار های زیر هم می تواند به ما کمک کند تا منظم بودن را به کودکانمان بیاموزیم.

مقاله آموزش منظم بودن به کودکان

  • یکم – همیشه در نظر داشته باشیم که با کودک طرف هستیم. او هنوز بسیاری از مسائل را درک نمی کند. و باید به مقتضیات سنی او توجه کنیم.
  • دوم – اصولی را مشخص کنیم و به فرزندمان توضیح دهیم. بسیار مهم است که در اجرای این اصول قاطع باشیم، ولی سختگیر نباشیم. سختگیری زیاد، در کودک مقاومت ایجاد کرده و سبب بی نظمی و یا وسواس می شود.

اصولی را مشخص کنیم و به فرزندمان توضیح دهیم. در اجرای این اصول قاطع باشیم، ولی سختگیر نباشیم.

  • سوم – این اصول و قوانین باید در حد توان فرزندمان باشد. مثلا، نباید انتظار داشته باشیم که اتاق او همیشه مرتب باشد. و اسباب بازی هایش سر جایشان باشند. ولی می توانیم از او بخواهیم که یک بار در روز اتاقش را مرتب کند.

هرگز او را با کودکان دیگر مقایسه نکنید. مثلا، نگویید که از فلان بچه یاد بگیر، ببین چه قدر منظم است.

مرتضی محمدی نژاد

  • چهارم – اصول مورد نظرمان را با او تمرین کنیم، تا بیاموزد. به عنوان مثال، اگر قرار است که اسباب بازی هایش را درون سبد مخصوصی قرار دهد. این کار را با او تمرین کنیم.
  • پنجم – سعی کنیم، نظم را به صورت بازی به کودکمان بیاموزیم. مثلا، مسابقه ای ترتیب دهیم، سر مرتب کردن اتاق او توسط خودش و مرتب کردن خانه توسط ما. و اجازه دهیم که او برنده شود.

هیچ وقت فرزندمان را برای شلختگیش تنبیه و سرزنش نکنیم. بلکه همیشه او را برای رعایت نظم تشویق کنیم.

  • ششم – از روش آموزش های غیر مستقیم استفاده کنیم. و از تکرار بکن، نکن، خودداری کنیم. به عنوان مثال، مادر به پدر، یاد آوری می کند که فراموش کردی دندان هایت را مسواک بزنی، پدر با خوش رویی می پذیرد. و دندان هایش را مسواک می کند.

مرتضی محمدی نژاد و نظم کودکان

  • هفتم – برای او قصه هایی تعریف کنید که قهرمانش منظم است و به دلیل نظمش, موفق است.
  • تربیت کودکان نیاز به دانش دارد. درکنار تمام حساسیت هایی که در این امر وجود دارد؛ توجه به نکات مهم آموزشی می‌تواند نگرانی هایمان را در مسیر آموزش صحیح فرزندان کاهش بدهد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *