دوره کارآفرینی

این روزها همگان براین تصورند که کارآفرین محسوب می شوند، سوال اینجا کارآفرین کیست؟ چه حوزه ای از کسب و کار، کارآفرینی محسوب می شود؟ کارآفرینان چه ویژگی و برتری دارند و در یک کلام چگونه می‌توان کارآفرین بود و در این حوزه برتر شد؟
در دوره کارآفرینی زیرمجموعه نشست های الماس های کسب و کار تلاش شده تا به مفهوم بنیادی کارآفرین و همچنین صفر تا صد کارآفرینی پرداخته شود موضوعی که به تمام صاحبان کسب و کار کمک می کند تا در حوزه فعالیت خود، مجموعه ای برتر داشته باشند. دوره الماس های کسب و کار ، با 12 عنوان آموزشی و 24 جلسه در حوزه کارآفرینی به صورت یکساله، زیرنظر دکتر مرتضی محمدی نژاد و توسط باشگاه متفاوط باشید؛ برگزار می شود.

دوره کارآفرینی مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

  • شناخت فرصت های طلایی در شرایط فعلی اکوسیستم کارآفرینی ایران
  • توانایی ارزیابی تمامی فرصت های پیش رو در محیط های شغلی گوناگون
  • قدرت تفکیک بین فرصت های مقطعی و شرایط خاص بازارهای فصلی
  • طرح ریزی آغاز کسب و کار (آموختن نوشتن بوم کسب و کار)
  • تشخیص شناسایی فاکتورهای طلایی موفقیت در کسب و کار
  • تعیین رده ارائه خدمات یا تولید

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

کارآفرینی