دوره مهره برتر

برای مهره برتر بودن،تنها باید خاص باشید!
برخی بدون رفتار غیرمعمول بازهم در جمع ها به چشم می آیند، تنها کافیست یک بار با فردی 15 دقیقه ملاقات کنند بیشک پس از آن دوستی صمیمی فرد به حساب می آیند، همیشه می درخشند‍! این شخصیت ها مهره برتر یا همان مهره مار دارند. اما داستان چیست؟
در فرهنگ اصیل ایران زمین، شخصیت کاریزماتیک که در میان جمع برجسته بود،محبوب قلب ها میشد و همه توجه را به خود جلب می کرد را با عنوان می شد” فلانی مهره مار دارد”، اما آیا این افسانه واقعیت داشت؟ شاید بگویید نه اما واقعیتی انکارناپذیر است! برای اینکه بتوان محبوب جمع شد، برای اینکه در میان جمع بدرخشیم، برای تاثیرگذاری کلام و رفتار ، مهره مار،مهره برتر است که بدان نیاز پیدا می کنیم اما مهره برتر چیست؟
جواب این سوال در یک کلام می توان داد؛ برای خاص شدن لازم نیست که شخصیت ویژه آنچنانی، محصول یا خدمتی رویایی و یا کردار و منش متمایز داشت تنها کافیست خودمان باشیم.

دوره مهره برتر مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

    • شناخت اصول زبان بدن.
    • مهارت خودشناسی و یادگیری اصالت در مذاکرات.
    • شناخت و کنترل هوش هیجانی و مدیریت احساسات.
    • انعطاف پذیری در مواجه با انتقادها، سرزنش ها و شرایط بحرانی کاری.
    • توانایی تصمیم گیری صحیح در هنگام چالش های شغلی و زندگی فردی.

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

مهره برتر