دوره مدیریت زمان

.
شاید از آن دسته آدمهایی باشید که با وجود تمام تلاش در انتهای روز یا هفته و ماه، زمان کم می آورید. کمبود زمان هیچ ارتباطی با مشغله کاری و فشردگی برنامه هایتان ندارد. شاید در زندگی یا کسب و کار خود ، مدیریت زمان به کار نگرفته اید.
مدیریت زمان، به عنوان مهمترین فاکتور در سبک زندگی و کسب و کار نوین شناخته می شود. که بی توجهی یا انجام ناقص آن سبب اختلال و حتی نابودی در روند فعالیت روزمره شخصی یا سازمانی می گردد. در مقابل رعایت اصول و تکنیک های آن می تواند موجب برتری و پیشرفت چشمگیر شود؛ مدیریت زمان آنچنان تاثیر به گفته بزرگان کسب و کار، موفقیت در کارآفرینی بدون به مدیریت زمان غیرممکن و محال است.

دوره برنامه ریزی مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

  • دلایل شکست زمان
  • بزرگترین قاتلان زمان
  • راهکارهای مدیریت زمان
  • پیاده سازی مدیریت زمان
  • تعریف جامع از مدیریت زمان
  • تشابه کمبود وقت و افسردگی
  • تکنیک های پیاده سازی مدیریت زمان
 • و مهارت های فراوان دیگر
خرید بسته آموزشی

مدیریت زمان