دوره فن بیان و سخنوری

در تمام ادوار تاریخ فن بیان و سخنوری مزیت انسانها به خصوص تجار و صاحبان کسب و کار بوده است. اما در دنیای امروز, بیان شیوا و سخنوری جوابگو نیست.بلکه می بایست اصول و مبانی فن بیان و سخنوری را بدانیم.
موضوعی که در مراکز آموزشی ودانشگاهی کشورمان بدان پرداخته نمی شود. و اشخاص به صورت تجربی و سنتی آن را می آموزند. اما بحث سخنوری موضوعی علمی است که مورد توجه تمام فعالان و کارآفرینان قرار گرفته است. و به صورت علمی و آکادمیک بدان پرداخته میشود و حتی صاحبان و مدیران شرکتهای بزرگ بین المللی نیز در مراکز حرفه ای آن را می آموزند.
دوره اصول فن بیان و سخنوری، زیر مجموعه دوره الماس‌های کسب و کار است که توسط مرتضی محمدی نژاد در سال 1398 ارایه شده است.در این دوره تلاش شده تا مطابق با آخرین نسخه آموزشی بین الملی، به این موضوع طلایی پرداخته شود.
دوره الماسهای کسب و کار با 12 عنوان آموزشی و 24 جلسه در حوزه کارآفرینی به صورت یکساله زیر نظر دکتر مرتضی محمدی نژاد و توسط باشگاه متفاوط باشید، برگزار شده است.

دوره فن بیان و سخنوری مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

    • توانایی شناخت مخاطبان هدف
    • توامندی ایجاد یک ارتباط موثر با مشتری
    • افزایش نفوذ کلام و فن بیان در زندگی روزمره
    • توانایی استفاده از واژگان درست و مناسب هر موقعیت
    • شناخت کارهای ممنوعه در هنگام سخنرانی و ارائه های مختلف

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

فن بیان و سخنوری