دوره ارتباطات

ارتباطات، تنها موضوع مشترک بین همه موجودات از جمله انسان است با این تفاوت که انسان در ارتباطات از قوه ذهنی ، نطق و همچنین قدرت فراگیری بهره می برد، دنیای امروز به خصوص کسب و کارهای نوین بر اساس ارتباطات شکل گرفته است موضوعی که اکثر افراد تصور میکنند برآن مسلط هستند اما کمتر از آن می دانیم.
در دوره ارتباطات زیرمجموعه نشست های الماس های کسب و کار تلاش شده تا به مفهوم ارتباطات، و همچنین صفر تا صد ارتباطات پرداخته شود به گونه ای که هر فرد بتواند در زندگی و کسب و کار خود به راحتی از برتری های ارتباطی بهره ببرد. و به عنوان امتیاز از رقبا پیشی گیرد و برای همیشه در زندگی خود جاری کند.

دوره الماس های کسب و کار ، با 12 عنوان آموزشی و 24 جلسه در حوزه کارآفرینی به صورت یکساله، زیرنظر دکتر مرتضی محمدی نژاد و توسط باشگاه متفاوط باشید؛ برگزار می شود.

دوره ارتباطات مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

  • آموزش اصول برقراری ارتباط موثر
  • آموزش تسلط بر شیوه بیان موضوعات
  • توانایی شکل گیری ارتباطات بر اساس اعتماد
  • توانایی ایجاد ترغیب و انگیزه برای شنیدن ایده های شما
  • توانایی مدیریت شرایط بحران و استرس زادر ارتباطات شغلی
  • شناخت صحیح مخاطب و تداوم ارتباط بر اساس اصل بدون قضاوت و پیش داوری

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

ارتباطات