دوره اتیکت و آداب معاشرت اجتماعی

اتیکت و آداب معاشرت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های شخصیتی در سبک زندگی و حوزه کارآفرینی محسوب می شود. عدم رعایت اصول آن می تواند سبب تخریب شخصیت فردی و همچنین رکود و شکست در کسب و کار شود. و لطمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
اتیکت به عنوان آداب معاشرت اجتماعی در زندگی و کسب و کار می تواند به عنوان استاندارد رفتار و آداب اجتماعی محسوب شود. علاوه بر اینکه نشان دهنده شخصیت و منش حرفه ای است می تواند در جذابیت و موجه نمودن فرد تاثیری شگرفی داشته باشد موضوعی که اینک در اکثر میان مقامات و رهبران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. اما متاسفانه در کشور ایران حتی در مورد آداب معاشرت کمتر می دانیم.
دوره اتیکت زیر مجموعه دوره الماس‌های کسب و کار است که توسط مرتضی محمدی نژاد در سال 1398 ارایه شده است.در این دوره تلاش شده تا مطابق با آخرین نسخه آموزشی بین الملی, به این موضوع طلایی پرداخته شود.
دوره الماس‌های کسب و کار با 12 عنوان آموزشی و 24 جلسه در حوزه کارآفرینی به صورت یکساله زیر نظر دکتر مرتضی محمدی نژاد و توسط باشگاه متفاوط باشید, برگزار شده است.

دوره اتیکت و آداب معاشرت اجتماعی مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

    • شناخت اصول آداب معاشرت اجتماعی
    • شناخت آداب معاشرت در محیط کاری
    • شناخت آداب استفاده از تلفن همراه و رسانه های اجتماعی
    • آموختن مهم ترین آداب اجتماعی که باعث می‌شود در جمع های مختلف بدرخشید.

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

اتیکت، هنر جذاب بودن!