فرم ثبت نام

فرم ثبت نام دوره غیرحضوری الماس های کسب و کار سال ۹۹
  • اطلاعات فردی

  • کسب و کار

  • درباره حوزه فعالیت/خدمات و محصولات / درآمد ماهیانه/نوع مالکیت بنویسید
  • دوره های آموزشی

    درباره دوره های آموزشی که تاکنون گذرانده اید
  • انتظارات از دوره